Máy bơm chìm giếng khoan

Máy bơm chìm giếng khoan( hỏa tiễn) là bơm chìm chuyên dụng cho giếng khoan đường kính 4 inch hoặc 6” inh với kết cấu thủy lực bằng thép không gỉ AISI 304. Máy bơm chìm giếng khoan đã được kết hợp với động cơ chìm 4″ hoặc 6” inh theo tiêu chuẩn NEMA

Các ứng dụng Máy bơm chìm giếng khoan

  • Hút nước giếng khoan gia đình
    Hút nước giếng khoan công nghiệp, nhà máy
  • Bơm cấp nước nhà máy, chuồng trại
  • Bơm hệ thống tưới tiêu gia đình…